EYG GYO Halka Arzı

EYG GYO Halka Arzı

20.12.2022

Halka arz 14,23 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 16.500.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 8.250.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi sonucu halka açıklık oranı %30,00 olacaktır.

EYG GYO Halka Arz Dokümanları

EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695