Europap Tezol Kağıt Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 07.09.2021

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Europap Tezol” / “Şirket”) 8 - 9 - 10 Eylül 2021 tarihlerinde 13,87 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir.

20.000.000 TL nominal değerli B grubu imtiyazsız pay ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olup, halka arz edenlerin ayrıca 4.000.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcıların taleplerini toplayacaktır. 1.000 adet ve altı pay talebinde bulunan yatırımcılar Bireysel Yatırımcı; 1.001 adet ve üzeri pay talebinde bulunan yatırımcılar ise Yüksek Başvurulu Yatırımcı kategorisinde yer alacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 10,3x olarak hesaplanmıştır.

Şirket 1969 yılında kurulmuş olup, temizlik kağıtları (tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve kağıt peçete) üretimi ve satışı alanında faaliyet göstermektedir. Temizlik kağıtları ana sınıflamasının altında ise; yarı mamül sınıfındaki “kağıt bobin” ve bitmiş ürün sınıfındaki çeşitli temizlik kağıtlarının üretim ve satışı gerçekleştirilmektedir. 

Şirket’in İzmir ve Mersin’de entegre üretim tesisleri bulunmakta olup, yurt içi ve yurt dışına Şirket’in kendi ve alıcılar adına tescil edilmiş markalar ile bitmiş ürünler ve kağıt bobin satışı yapılmaktadır. Şirket, İzmir ve Mersin’de 2 fabrikada 3 kağıt üretim hattına, 15’i İzmir’de, 7’si Mersin’de olmak üzere toplam 22 bitmiş ürün üretim hattına sahiptir. 2022 yılının 3. çeyreğinde 4. kağıt üretim hattının faaliyete geçmesi planlanmaktadır. 2020 yılında Şirket’in net satışlarının %60’ını bitmiş ürünler, %40’ını bobin satışları oluşturmuştur. Bitmiş ürün satışlarının ise %46’ını tuvalet kağıdı, %42’sini kağıt havlu ve %12’sini kağıt peçete satışları oluşturmuştur. Ek olarak, Şirket’in yurt içi satışları 2020 yılı net satışlarının %64’ünü oluşturmaktadır. 

2018-2020 dönemleri arasında %16,3 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 645,6 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ikinci çeyreğinde ise 341,4 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %14,4 YBBO sergileyerek 2020 yılında %24,4’lik FAVÖK marjıyla 157,6 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 136,5 milyon TL net karı bulunan Şirket, 2021 ilk 6 aylık dönem itibarıyla net nakit pozisyonundadır.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar