Elite Naturel Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 05.11.2021

Halka arz, 16,30 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 4.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 8.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 12.000.000 TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %22,22 olacaktır.

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Elite Naturel”/“Şirket”) 8 – 9 Kasım 2021 tarihlerinde 16,30 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. 4.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 8.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 12.000.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

Konsorsiyum üyeleri sadece yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerini toplayacaktır.

Şirket, 1998 yılında üzüm suyu üretimiyle faaliyetlerine başlamış olup 2003 yılına kadar nar, ayva, armut suları üretimiyle faaliyetine devam etmiştir. 2004 yılında ürünlerinin organik statü kazanmasıyla organik nar suyu ihracatına başlamıştır. Şirket’in ana faaliyet konusu çeşitli organik meyve ve sebze suları ile pürelerinin üretimi ve satışıdır. Şirket hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarda, private label ve kendi markalarıyla mamul satışı gerçekleştirmektedir.

2018-2020 dönemleri arasında %21,0 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 205,7 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk yarısında ise 104,9 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiş olup söz konusu tarih itibariyle satışlarının %91’i yurtdışına yapılmaktadır. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %15,0 YBBO sergileyerek 2020 yılında %36,3’lük FAVÖK marjıyla 74,6 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 29,4 milyon TL net karı bulunan Şirket, 30.06.2021 itibarıyla net borç/FAVÖK oranı 0,9x ile makul bir seviyededir.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar