Doğu Aras Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 28.10.2021

Halka arz, 110 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 13.400.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 2.680.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka açıklık oranı %20,00 olup ek pay satışı olması halinde %24,00 olacaktır.

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (“Doğu Aras”/“Şirket”) 4 – 5 Kasım 2021 tarihlerinde 110,00  TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. Tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 13.400.000 TL nominal değerli C grubu (imtiyazsız) payın halka arzı gerçekleştirilecektir. Ayrıca halka arz edenlerin toplamda 2.680.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri sadece yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerini toplayacaktır.

Belirlenen halka arz fiyat aralığının zımni FD/FAVÖK karşılığı 12,0x olarak hesaplanmıştır.

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. 2013 yılında Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (%51) ve Çedaş Elektrik Dağıtım Yatırımları A.Ş. (%49) tarafından Erzurum’da kurulmuştur. Şirket, bağlı ortaklıkları olan Aras EDAŞ ile elektrik dağıtım faaliyetlerini, Aras EPSAŞ ile elektrik perakende satış faaliyetlerini Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan bölgede yürütmektedir. Aras EDAŞ ve Aras EPSAŞ’ın sahibi olduğu dağıtım ve tedarik lisanslarının sona erme tarihi 01.09.2036’dır.

2018-2020 dönemleri arasında %27 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2,8 milyar TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk yarısında ise 2,3 milyar TL’lik satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %20,2 YBBO sergileyerek 2020 yılında %19,3’lük FAVÖK marjıyla 534,0 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 461,7 milyon TL net karı bulunan Şirket, 2021 yılı ilk 6 aylık dönem itibarıyla net nakit pozisyonundadır.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar