Çan2 Termik Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 17.04.2021

Çan2 Termik AŞ, 21-22 Nisan tarihlerinde 3,90 TL sabit fiyattan halka arz edilecektir.

Tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 67.590.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Mevcut ortağın ayrıca 6.759.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri sadece Yurt içi Bireysel Yatırımcıların taleplerini toplayabilecek olup Kurumsal Yatırımcı talepleri Konsorsiyum Lideri tarafından toplanacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 10,0x olarak hesaplanmıştır.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar