BMS Birleşik Metal Sanayi Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 15.04.2022

BMS Birleşik Metal Sanayi Halka Arz Dokümanları

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

Halka arz 17,50 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 6.525.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 4.350.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 10.875.000 TL nominal değerli payın halka arzı ile halka açıklık oranı %29,77 olacaktır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar