Aztek Teknoloji Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 05.08.2022

Halka arz 10,90 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 20.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 5.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi sonucu halka açıklık oranı %25,00 olacaktır.

Aztek Teknoloji Halka Arz Dokümanları

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

Değerleme Raporları

 

İlginizi Çekebilecek Yazılar