Tatlıpınar Enerji Halka Arz Dokümanları

İzahname

Esas Sözleşme

İç Yönerge

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Fiyat Tespit Raporu

31.12.2022-Bağımsız Denetim Raporu

31.03.2023-Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanları

Bağımsız Hukukçu Raporu

Uludağ Turizm Değerleme Raporu-24.5.23

Fon Kullanım Yerine İlişkin YKK

Vakıfbank Muvafakat Yazısı

Talep Formu

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695