Tatlıpınar Enerji Halka Arz Dokümanları

İzahname

Esas Sözleşme

İç Yönerge

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Fiyat Tespit Raporu

31.12.2022-Bağımsız Denetim Raporu

31.03.2023-Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanları

Bağımsız Hukukçu Raporu

Uludağ Turizm Değerleme Raporu-24.5.23