Suwen Tekstil Halka Arz Dokümanları

İzahname

Esas Sözleşme

İç Yönerge

2019-2020-2021 Bağımsız Denetim Raporu

2021-2020-2019 Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Hukukçu Raporu

Bağımsız Hukukçu Beyanı

Fon Kullanım Yerine İlişkin YK Kararı ve Raporu

Deloitte Sektör Raporu

Deloitte Sektör Raporu Beyanı