Suwen Tekstil Halka Arz Dokümanları

İzahname

Esas Sözleşme

İç Yönerge

2019-2020-2021 Bağımsız Denetim Raporu

2021-2020-2019 Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Hukukçu Raporu

Bağımsız Hukukçu Beyanı

Fon Kullanım Yerine İlişkin YK Kararı ve Raporu

Deloitte Sektör Raporu

Deloitte Sektör Raporu Beyanı

Fiyat Tespit Raporu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Talep Formu

Değerlendirme Notu