Kaleseramik Halka Arz Dokümanları

Talep Formu

İzahname

Esas Sözleşme

İç Yönerge

31.12.2021 Denetim Raporu

31.12.2022 Denetim Raporu

31.03.2023 Denetim Raporu

2020-2021 Denetçi Sorumluluk Beyanı

2022 Denetçi Sorumluluk Beyanı

31.03.2023 Denetçi Sorumluluk Beyanı

Bağımsız Hukukçu Raporu

Hukukçu Raporu Sorumluluk Beyanı

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerine İlişkin YKK

Gayrimenkul Değerleme Raporu

2022 Özel 804 Gayrimenkul Değerleme Raporu

2022 Özel 805 Gayrimenkul Değerleme Raporu

0