İzdemir Enerji Halka Arz Dokümanları

İzahname

Esas Sözleşme

İç Yönerge

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bağımsız Denetim Raporları ve Finansal Tablolar

Denetçi Beyanı

Bağımsız Hukukçu Raporu

Fon Kullanım Yerine İlişkin YKK

Gayrimenkul Değerleme Raporu - Rota

Makine Değerleme Raporu - Nova