İzdemir Enerji Halka Arz Dokümanları

İzahname

Esas Sözleşme

İç Yönerge

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bağımsız Denetim Raporları ve Finansal Tablolar

Denetçi Beyanı

Bağımsız Hukukçu Raporu

Fon Kullanım Yerine İlişkin YKK

Gayrimenkul Değerleme Raporu - Rota

Makine Değerleme Raporu - Nova

Değerleme Raporu - Rota

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanları - Nova

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanları - Rota

Fiyat Tespit Raporu

Talep Formu

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695