Enerya Enerji Halka Arz Dokümanları

İzahname

İç Yönerge

Esas Sözleşme

31.03.2023 Bağımsız Denetim Raporu

31.12.2020, 2021, 2022 Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Fon Kullanım Yerine İlişkin YKK

Hukukçu Raporu ve Beyan

İhraççı ve Ahlatcı Holding tarafından verilen taahhütler