Borşeker Halka ArzDokümanları

Bireysel Talep Formu

İzahname

Esas Sözleşme

Yönetim Kurulu İç Yönergesinin Yayınlandığı TTSG

Genel Kurul İç Yönergesinin Yayınlandığı TTSG

Bağımsız Denetim Raporu - 30.09.2023 ve 2022

Bağımsız Denetim Raporu - 2023, 2022, 2021 (1-25)

Bağımsız Denetim Raporu - 2023, 2022, 2021 (26-51)

Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

Fon Kullanım Yeri Raporu ve YKK