Baydöner Halka Arz Dokümanları

İzahname

Esas Sözleşme

Temsil İç Yönergesi

Genel Kurul İç Yönergesi

31.03.2023 Bağımsız Denetim Raporu

2020, 2021, 2022 Bağımsız Denetim Raporu (1-33)

2020, 2021, 2022 Bağımsız Denetim Raporu (34-66)

Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Fon Kullanım Yerine İlişkin YKK

Hukukçu Raporu

Hukukçu Raporu Ekleri (1-52)

Hukukçu Raporu Ekleri (53-104)

Fiyat Tespit Raporu

TSKB Sorumluluk Beyanı

Asal Sorumluluk Beyanı

0