Baydöner Halka Arz Dokümanları

İzahname

Esas Sözleşme

Temsil İç Yönergesi

Genel Kurul İç Yönergesi

31.03.2023 Bağımsız Denetim Raporu

2020, 2021, 2022 Bağımsız Denetim Raporu (1-33)

2020, 2021, 2022 Bağımsız Denetim Raporu (34-66)

Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Fon Kullanım Yerine İlişkin YKK

Hukukçu Raporu

Hukukçu Raporu Ekleri (1-52)

Hukukçu Raporu Ekleri (53-104)

Fiyat Tespit Raporu

TSKB Sorumluluk Beyanı

Asal Sorumluluk Beyanı

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695