Atakey Patates Halka Arz Dokümanları

İzahname

Atakey Fiyat Tespit Raporu

Esas Sözleşme

İç Yönerge

Bağımsız Denetim Raporları

Denetçi Sorumluluk Beyanı

Hukukçu Raporu

Fon Kullanım Yerine İlişkin YK Kararı ve Raporu

Makine Ekipman ve Taşınmaz Değerleme Raporu

Değerleme Şirketi Sorumluluk Beyanı