ASCE GYO Halka Arz Dokümanları

İzahname

Esas Sözleşme

31.12.2021 İmzalı Rapor

31.12.2022 İmzalı Rapor

31.03.2023 İmzalı Rapor

Bağımsız Denetçi Kuruluşu Sorumluluk Beyanları (2020-21-22)

Bağımsız Denetçi Kuruluşu Sorumluluk Beyanları (Mart 2023)

Bağımsız Hukukçu Raporu

Fon Kullanım Yeri Raporu ve YK

Gayrimenkul Değerleme Raporlarının Listesi

Fiyat Tespit Raporu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Talep Formu

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695