ASCE GYO Halka Arz Dokümanları

İzahname

Esas Sözleşme

31.12.2021 İmzalı Rapor

31.12.2022 İmzalı Rapor

31.03.2023 İmzalı Rapor

Bağımsız Denetçi Kuruluşu Sorumluluk Beyanları (2020-21-22)

Bağımsız Denetçi Kuruluşu Sorumluluk Beyanları (Mart 2023)

Bağımsız Hukukçu Raporu

Fon Kullanım Yeri Raporu ve YK

Gayrimenkul Değerleme Raporlarının Listesi